DUBO ADVIEZEN;

 

De ontwikkelingen in de bouwwereld volgen elkaar snel op nu een brede beleidsmatige toplaag de milieuaspecten serieus is gaan nemen. Om vooraan te kunnen blijven lopen in de wereld van duurzaamheidsadviezen zijn wij lid van o.a. de VIBA(vereniging voor integrale biologische architectuur), het Ecollectief en Strobouw Nederland.

 

Wij ondersteunen opdrachtgevers in het aansturen van een integraal ontwerpproces, waarbij in de diepte naar de bouwfase, de gebruiksfase en de sloopfase, maar ook in de breedte naar het samenspel van materiaalgebruik, energiegebruik, licht, lucht, installaties en onderhoud wordt gekeken. Omdat de duurzaamheidsprestatie van een gebouw grotendeels afhangt van de wijze waarop het zowel esthetisch als technisch met de omgeving verbonden is zal veel afhangen van een sterk materiaal- en energieconcept.

Een belangrijke factor voor een succesvolle ontwikkeling is daarbij de betrokkenheid van de omgeving. Hoe groter de waardering van de gebruikers van het gebouw en haar omgeving voor het samenspel van architectuur en inrichting openbare ruimte, des te zorgvuldiger zal het vastgoed onderhouden worden.

 

Het gebouw waar vanuit wij werken is daar een mooi voorbeeld van. Aan het begin van het ontwerpproces is een in de tijd flexibel concept neergezet.  

Uitgangspunten waren daarbij;

-          Architectuur aansluitend bij de omgeving

-          Natuurlijke en gezonde bouwmaterialen

-          Streven naar energieneutraal gebruik makend van de eventueel nog te ontwikkelen technieken.

Door een goede zuidoriëntatie, hoge isolatiewaarden voor de buitenschil, verwarming d.m.v. een geothermische warmtepomp, die ondersteund wordt door een zonneboiler is tijdens de bouw al een zeer energiezuinige woning neergezet met een lage footprint. Onlangs is d.m.v. het plaatsen van 44m² pv-panelen de woning met kantoorruimte energieneutraal gemaakt.