CPO

Begeleiding Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Van eind 2000 tot begin 2005 heeft Marc Crijns als voorzitter van de speciaal voor dat doel opgerichte Vereniging De Buitenkans, leiding gegeven aan de ontwikkeling van de ecologische woon/werk wijk van 55 woningen en een buurthuis in Almere Buiten. Daarbij heeft hij tijdens de ontwikkeling de werkzaamheden van het projectbureau van De Buitenkans verzorgd. Dit alles is destijds uitgevoerd in nauwe samenwerking met Chris Posma van bureau Syneff Consult te Helmond, die gedurende de gehele ontwikkeling als projectbegeleider is opgetreden.

De kennis en ervaring opgedaan bij het ontwikkelen van het ecologische woon en werkproject De Buitenkans in Almere wordt regelmatig getoetst en uitgebreid door deelname aan diverse intervisiegroepen.

Deze kennis wordt verspreid door middel van het verzorgen van lezingen in binnen en buitenland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De kracht van een groep mensen die samen willen ontwikkelen komt vooral goed tot zijn recht bij inzet van deskundige projectbegeleiding. Het ontwikkelen van duurzaam vastgoed is een complexe zaak. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap is het van belang dat vanuit een multidisciplinair  kennisniveau een juiste afstemming plaats vindt tussen de processen binnen de groep en de projectplanning.

Samenwerkend met collega’s uit een breed netwerk bieden wij deze begeleiding aan om de ontwikkeling van bijzonder leefruimte mogelijk te maken.

Duurzaamheid is daarbij leidend!