Visie

Een grote betrokkenheid van toekomstige gebruikers bij de ontwikkeling van woon- of werkomgevingen is essentieel voor het realiseren van een duurzame bebouwde omgeving. Zaken als vormgeving van zowel de bebouwing als de openbare ruimte, het gebruik van gezonde materialen en energiezuinig bouwen worden dan niet enkel bezien vanuit de hoogte van de investering maar mede vanuit de exploitatiekosten over de gehele gebruiksperiode. Door middel van een integrale benadering van het ontwerpproces waarbij veel aandacht voor de lange termijn kunnen zowel de ontwerpkosten, de faalkosten tijdens de realisatie als de beheerkosten geminimaliseerd worden.

Daar waar zeer verschillende mensen en of organisaties op basis van gelijkwaardigheid, in creatieve vrijheid samen werken kunnen mooie resultaten worden behaald. Door het ontwikkelen van heldere kaders voor samenwerking bieden wij de diverse bij een project betrokken partijen, zowel de opdrachtgevers als de ontwerpers, de mogelijkheid om op veilige en efficiƫnte wijze kennis en ervaring in te brengen om zodoende zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan het eindresultaat.

Vanuit een brede kennis van zowel de projectmatige als de procesmatige benadering organiseren wij heldere en tijdige besluitvorming zonder de vrijheid van denken of zoals sommigen het liever noemen de chaos al te zeer te beperken.